Kontaktne informacije:

 

 

 

Google maps

 

 

 

TOP montažne hiše Priročnik o gradnji montažne hiše Domači ponudniki montažne gradnje Tuji ponudniki montažne gradnje IKEA

 

ČRNA GRADNJA

 

Kaj razumemo pod besedo črna gradnja ali nelegalna gradnja!

Pri gradnji nepremičnine je treba obvezno imeti nadzornika, razen če gre za enostavno gradnjo nepremičine.

 

Gradnja na črno

Gradnja brez nadzornika nepremičnine je gradnja na črno, kar pomeni, da

upravna enota ne bo izdala uporabnega dovoljenja.

Naloge nadzornikov določa Zakon o graditvi objektov. V grobem pa mora

nadzornik skrbeti, da gradnja hiše teče v skladu z načrtom in se vgrajujejo

ustrezni materiali.

 

Nadzornikov pri gradnji je lahko več in pokrivajo vsak svoje področje. Nadzornik

nosi odgovornost, ki mu jo določa Obligacijski zakonik.

 

 

 

Kaj je črna gradnja?

 

Črna gradnja je objekt, ki ga bodisi pravna, bodisi fizična oseba, ali pa država, občina ali pa kdorkoli drug začne graditi ali ga zgadi brez gradbenega dovoljenja in ga nato celo uporablja brez uporabnega dovoljenja. Črna gradnja je tudi podaljšan bakon ali pa terasa pred hišo. Vse kar je zidano iz betona, in se ne da enostavno odstranit brez škode za objekt, potrebuje gradbeno dovoljenje...

 

Izraz črna gradnja bi lahko označili tudi za “ljudski”, saj se je bolje prijel od pojma ”nedovoljen poseg v prostor”, katerega naj bi uporabljali po prejšnjem Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN). Po novem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) pa se takšni objekti imenujejo nedovoljene gradnje, le te pa se razvrščajo na nelegalne gradnje, neskladne gradnje, nevarne gradnje in nelegalne kope. Zanimivejša ali pa zgolj bolj uporabljena pojma sta nelegalne in neskladne gradnje, torej kaj pomenita?

 

Nedovoljena gradnja
 1. Nelegalna gradnja pomeni da se gradnja oziroma dela, za katera

  je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so že

  izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja. Ravno tako se

  za nelegalno gradnjo označi objekt, za katerega je bila z

  gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, v predpisanem roku

  ni odstranil (inšpektorji bi se držali za glavo, če bi naredili zgolj kratek izlet

  po terenu!);

 2. Neskladna gradnja pa pomeni, da je za gradnjo sicer izdano

  gradbeno dovoljenje, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo

  oziroma so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim

  dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim;

Število "črnih" posegov v okolje je zadnja leta sicer vse manjše - glavni razlog za uspeh gre na račun inšpekcijskih služb, ki so začele učinkoviteje izvajati nadzor, pri tem pa jim je pomagala spremenjena tudi zakonodaja, ki omogoča višje kazni in lažje izrekanje glob. Manjše števillo črnih gradenj, gre predvsem na račun klasičnih črnih gradenj (torej ne obstaja nobeno dovoljenje), kar pa še ne pomeni, da kršitev ni.

Vedno več pa je manipulacij z zakoni, npr. prekoračitev izdanih pogojev gradnje v gradbenem dovoljenju ali pa začetek gradnje pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

 

Črna gradnja

 

Sankcije za črnograditelje!


Zoper vsakega investitorja črne gradnje lahko kadarkoli ukrepa pristojni gradbeni inšpektor.

Ta lahko odredi odstranitev nedovoljene gradnje oziroma vzpostavitev prejšnjega stanja, ki je

bilo na zemljišču, preden se je začelo z gradnjo. Izključeni so objekti, ki so bili zgrajeni

pred 31.12.1967, vendar samo pod pogojem, da so v uporabi, da se jim namembnosti ni

spremenila in da so na predpisani način evidentirani v zemljiškem katastru, stavbe pa tudi v

katastru stavb. Izjema so tudi ojekti, katerih investitorji so v letu 1993 izkoristili možnost, ki jim jo je

dal t.i. »Jazbinškov« zakon, to je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju

naselij in drugih posegov v prostor iz leta 1993, in so svoje črne gradnje prijavili ter

vplačali predpisani depozit.

Ali vam je ta članek všeč?{Vaša povratna informacija nam ga bo pomagala izboljšati}


Facebook

Komentar:


NOVO! Oglejte si top novice!

 

Kopalnice
KOPALNICE

"Kopalnice in njihov pomen ter uporabnost v stanovanju in hiši se še kar naprej povečuje. Kopalnica je prostor, ki je s časom spremenil svoj namen. "

Kuhinje
KUHINJE

"Kuhinje sodijo med ene najpomembnejše bivalne prostore, z vidika časa in pozornosti, ki ju namenimo pri opremljanju in iskanju idej. "

Otroške sobe
OTROŠKE SOBE

"Otroška soba je tisti prostor za katerega si moramo pri načrtovanju ter urejanju vzeti čas. "

Dnevne sobe
DNEVNE SOBE

"V dnevnih prostorih gostimo prijatelje in goste, zato naj bo takšen prostori po okusu celotne družine saj se bomo v njih le najbolje počutili."

 

Predstavitev podjetja:
Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - Rihter

"Podjetje Rihter d.o.o. je na trgu prisotno že več kot 23 let. S trudom, prizadevnostjo in predanostjo se jim je uspelo prebiti v vrh slovenskih ponudnikov montažnih hiš. "

Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - BrugoR

"Ponujajo vam vrhunske montažne hiše za 520€/m2 z garancijo na konstrukcijsko trajnost objekta, ki znaša 60 let, Vsi materiali so atestirani in EU certificirani. "

Riko hiše
RIKO hiše

"Življenje v naravnem, zdravem okolju je osnovni moto in cilj Riko Hiš, ki ga uresničujejo z vsakim gradnikom in vsakim Rikovim objektom posebej.. "