Kontaktne informacije:

 

 

 

Google maps

 

 

 

TOP montažne hiše Priročnik o gradnji montažne hiše Domači ponudniki montažne gradnje Tuji ponudniki montažne gradnje IKEA

 

EKOLOŠKI KREDITI

Višina odobrenega ekološkega kredita je odvisna od predračunske vrednosti nakupa ali kreditne sposobnosti kreditojemalca!

Ekološki krediti

Človekova pravica je živeti v zdravem, in varnem naravnem okolju. Danes se vsevečkrat srečujemo s

posledicami nehumanega ravnanja do okolja. Narav nam že kaže številne podnebne spremembe in

katastrofalne naravne nesreče katere že vplivajo na naše življenje. Veliko držav, med njimi je tudi Slovenija,

sprejemajo finančne spodbude, katerih namen je prispevati k rešitvi globalnih okoljskih problemov in spodbuditi

uporabnike energije za izvajanje ukrepov za učinkovito rabo obnovljivih virov energije.

 

V sloveniji imamo v ta namen Eko sklad, kateri kreditira okoljske naložbe občanov in pravnih oseb.

 

Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem ekoloških kreditov oziroma poroštev za okoljske

naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva

okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.

 

Kredite dodeljujejo na osnovi javnih razpisov večkrat letno, po obrestni merah, ki so bistveno nižje od tržnih

obrestnih mer. Višinaekoloških kreditnih sredstev je določena vnaprej, razpis pa je končan, ko so dodeljena

vsa sredstva.

 

Eko sklad izbira med tistimi ponudniki in zbere tisto banko, ki nudi najugodnejše pogoje, glede stroškov sklenitve

kreditne pogodbe in vodenja kredita. Prav tako izbrana pooblaščena zavarovalnica nudi najugodnejše

zavarovalne premije za kredite.

 

Z ekološkim kreditom Eko sklad financira sledeče naložbe občanov:

 • vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oz. pripravo sanitarne tople vode;

 • rabo obnovljivih virov energije;

 • zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov;

 • gradnjo novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov;

 • nakup energijsko učinkovitih naprav;

 • nakup okolju prijaznih vozil;

 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda;

 • učinkovito raba vodnih virov;

 • nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbestne kritine);

 • oskrbo s pitno vodo, kjer javna oskrba ni predvidena.

Ekološki krediti so namenjen nakupu energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, okolju prijaznih motornih vozil (na električni in hibridni pogon) in zamenjavi avtomobila, starejšega od 10 let z novim.

Sredstva stanovanjskega in ekološkega kredita lahko namenimo za:

 • Ekološki kredit

  nakup in vgradnjo naprav in sistemov za ogrevanje

  prostorov oz. pripravo sanitarne tople vode

  (kondenzacijski kotli, toplotne črpalke, solarni sistemi,

  kurilne naprave na lesno biomaso, naprave za

  rekuperacijo toplote);

 • nakup in vgradnjo toplotnih postaj za priklop na omrežje

  daljinskega ogrevanja;

 • nakup in namestitvi naprav za pridobivanje električne

  energije s pomočjo sonca, vode in vetra;

 • izvedbo toplotne izolacije stanovanjskih objektov vključno

  s fasado;

 • nakup in vgradnjo oken in vrat s toplotno prehodnostjo, ki

  ne presega 1,3 W/m2K;

 • priključitev stanovanjskega objekta na javno

  kanalizacijsko omrežje;

 • nakup in vgradnjo čistilnih naprav za komunalne

  odpadke;

 • zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna;

 • nakup in namestitvi naprav za zbiranje in distribucijo deževnice in naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.

Ali vam je ta članek všeč?{Vaša povratna informacija nam ga bo pomagala izboljšati}


Facebook

Komentar:

SORODNI ČLANKI

Arow

Nasveti za najem kredita

Arow

Ekološki krediti

Arow

Stanovanjski krediti

Arow

Izračun kredita

Arow

Izračun zamudnih obresti

NOVO! Oglejte si top novice!

 

Kopalnice
KOPALNICE

"Kopalnice in njihov pomen ter uporabnost v stanovanju in hiši se še kar naprej povečuje. Kopalnica je prostor, ki je s časom spremenil svoj namen. "

Kuhinje
KUHINJE

"Kuhinje sodijo med ene najpomembnejše bivalne prostore, z vidika časa in pozornosti, ki ju namenimo pri opremljanju in iskanju idej. "

Otroške sobe
OTROŠKE SOBE

"Otroška soba je tisti prostor za katerega si moramo pri načrtovanju ter urejanju vzeti čas. "

Dnevne sobe
DNEVNE SOBE

"V dnevnih prostorih gostimo prijatelje in goste, zato naj bo takšen prostori po okusu celotne družine saj se bomo v njih le najbolje počutili."

 

Predstavitev podjetja:
Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - Rihter

"Podjetje Rihter d.o.o. je na trgu prisotno že več kot 23 let. S trudom, prizadevnostjo in predanostjo se jim je uspelo prebiti v vrh slovenskih ponudnikov montažnih hiš. "

Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - BrugoR

"Ponujajo vam vrhunske montažne hiše za 520€/m2 z garancijo na konstrukcijsko trajnost objekta, ki znaša 60 let, Vsi materiali so atestirani in EU certificirani. "

Riko hiše
RIKO hiše

"Življenje v naravnem, zdravem okolju je osnovni moto in cilj Riko Hiš, ki ga uresničujejo z vsakim gradnikom in vsakim Rikovim objektom posebej.. "