Kontaktne informacije:

 

 

 

Google maps

 

 

 

TOP montažne hiše Priročnik o gradnji montažne hiše Domači ponudniki montažne gradnje Tuji ponudniki montažne gradnje IKEA

 

 

VARNOST PRI DELU NA GRADBIŠČIH

Zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju ter izvajanju gradnje objektov!

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih postavlja minimalne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in tudi izvajanju gradnje objektov kakor tudi ob poznejših delih na objektih.

Varnost pri delu

Najprej povejmo, da se Uredba o zagotavljanju varnosti

in zdravja pri delu na začasnih in premičnih

gradbiščih (Uradni list RS, številka 3/02, v nadaljevanju

uredba) ne nanaša na nadzemno in podzemno rudarjenje

ter globinsko vrtanje.

 

Uredbe tudi ni treba upoštevati, kadar gre za običajno

čiščenje notranjosti in zunanjosti objektov z običajnimi

čistilnimi napravami in na načine, pri katerih se ne

uporabljajo nevarne snovi, in ki ne predstavljajo posebno

nevarnih del.

 

Po uredbi ni treba imenovati koordinatorjev za varnost in

zdravje pri delu v primeru gradnje in drugih gradbenih del na

enodružinski hiši velikosti do 350 m² neto tlorisne

površine, razen v naslednjih primerih:

 

  • gradnje enodružinske hiše, če je predvideno trajanje izvajanja del daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču dela več kot 20 delavcev, ali

  • je predviden obseg dela 500 delavec dni ali več, ali

  • ko gre za izvajanje posebno nevarnih del, ki so navedena v prilogi II uredbe.

Obveznost naročnikov

Naročnik del (investitor) mora že v fazi načrtovanja in priprave projekta poskrbeti, da se upoštevajo ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo koordinacijo in izvajanje. Naročnik lahko te obveznosti prevzame sam ali pooblasti fizično ali pravno osebo, ki v njegovem imenu prevzame odgovornost za projekt.
Obveznosti naročnika so:

  • upoštevanje temeljnih načel iz 6. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu,

  • posredovanje prijave začetka del inšpekciji dela (prijava gradbišča - priloga III uredbe),

  • zagotovitev izdelave varnostnega načrta,

  • določitev enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, posebej za pripravljalno fazo projekta in za fazo izvajanja del ter

  • izdelava dokumentacije za varno izvajanje poznejših del na dokončani zgradbi.

Naročnik lahko pooblasti fizično ali pravno osebo (pisno), da v celoti ali deloma prevzame njegove odgovornosti na podlagi uredbe.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Varnostni načrt

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. S tem načrtom se določijo pravila, ki so veljavna za določeno gradbišče, pri tem pa se po potrebi upoštevajo tudi industrijske dejavnosti na gradbišču. Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu s Prilogo V uredbe. Vsebovati mora ukrepe glede posebno nevarnih del, ki spadajo v eno ali več kategorij iz Priloge II. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.

 

Prijava gradbišča po Uredbi (obrazec v Prilogi III uredbe)

 

V primerih, ko je predvideno, da bo delo trajalo več kot 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 delavec dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v Prilogi III te uredbe.

Naročnik ali nadzornik projekta morata prijavo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču. Kopijo prijave je treba na gradbišču namestiti na vidno mesto.

Naročnik ali nadzornik projekta morata ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.

Poglejmo dva primera, v katerih je treba gradbišče prijaviti:

1. primer:

22 dni z 20 delavci (22 x 20) =

440 delavec/dni

8 dni z 10 delavci ( 8 x 10) =

80 delavec/dni

skupaj 30 dni

skupaj 520 delavec/dni


V tem primeru ni izpolnjen prvi pogoj (delo ne traja več kot 30 delovnih dni), izpolnjen pa je drugi pogoj (obseg dela je več kot 500 delavec dni).

2. primer:

30 dni s 5 delavci (30 x 5) =

150 delavec/dni

5 dni s 25 delavci (5 x 25) =

125 delavec/dni

skupaj 35 dni

skupaj 275 delavec/dni


V tem primeru pa je izpolnjen prvi pogoj (delo traja več kot 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev), ne izpolnjuje pa drugega pogoja (obseg dela je manj kot 500 delavec dni).

V obeh navedenih primerih mora naročnik ali nadzornik projekta gradbišče prijaviti inšpektoratu za delo.

 

Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

 

Kadar je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, posebej za fazo priprave in fazo izvajanja projekta.

Koordinatorja je treba imenovati tudi v primeru, ko naročnik odda dela izvajalcu, ki nato za izvedbo del sklene pogodbe s podizvajalci.

 

vir: http://www.ozs.si/obrtnik/prispevek.asp?IDpm=2481

Avtor: Katarina Železnik - Logar, dipl. san. inž.

Ali vam je ta članek všeč?{Vaša povratna informacija nam ga bo pomagala izboljšati}


Facebook

Komentar:

NOVO! Oglejte si top novice!

 

Kopalnice
KOPALNICE

"Kopalnice in njihov pomen ter uporabnost v stanovanju in hiši se še kar naprej povečuje. Kopalnica je prostor, ki je s časom spremenil svoj namen. "

Kuhinje
KUHINJE

"Kuhinje sodijo med ene najpomembnejše bivalne prostore, z vidika časa in pozornosti, ki ju namenimo pri opremljanju in iskanju idej. "

Otroške sobe
OTROŠKE SOBE

"Otroška soba je tisti prostor za katerega si moramo pri načrtovanju ter urejanju vzeti čas. "

Dnevne sobe
DNEVNE SOBE

"V dnevnih prostorih gostimo prijatelje in goste, zato naj bo takšen prostori po okusu celotne družine saj se bomo v njih le najbolje počutili."

 

Predstavitev podjetja:
Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - Rihter

"Podjetje Rihter d.o.o. je na trgu prisotno že več kot 23 let. S trudom, prizadevnostjo in predanostjo se jim je uspelo prebiti v vrh slovenskih ponudnikov montažnih hiš. "

Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - BrugoR

"Ponujajo vam vrhunske montažne hiše za 520€/m2 z garancijo na konstrukcijsko trajnost objekta, ki znaša 60 let, Vsi materiali so atestirani in EU certificirani. "

Riko hiše
RIKO hiše

"Življenje v naravnem, zdravem okolju je osnovni moto in cilj Riko Hiš, ki ga uresničujejo z vsakim gradnikom in vsakim Rikovim objektom posebej.. "